เราคือทีมผู้คิดค้นและพัฒนา APPLICATION WEBSITE อรรถประโยชน์
ที่มีผู้ใช้บริการรวมสูงสุดมากกว่า 120,000 คนต่อวันและได้รับรางวัล
“Website ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในกลุ่ม Internet ประจำปี” และ รางวัล “Website ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ” ในงานประกาศผลรางวัล TrueHits Web Award 2007 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
CONTACT US
WE ARE AN INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER FOR WEB, MOBILE AND COMPLETE IT SOLUTION TO THE BETTERMENT OF HUMAN’S LIFE.
เราคือทีมผู้คิดค้นและพัฒนา APPLICATION WEBSITE อรรถประโยชน์
ที่มีผู้ใช้บริการรวมสูงสุดมากกว่า 120,000 คนต่อวันและได้รับรางวัล
“Website ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในกลุ่ม Internet ประจำปี” และ รางวัล “Website ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ” ในงานประกาศผลรางวัล TrueHits Web Award 2007 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้
© Copyright 2020, All Right Reseved